Zautomatyzowane bezpieczeństwo

Wraz z rozwojem świadomości opakowaniowej i coraz większą dbałością firm o poziom zadowolenia swoich klientów, przedsiębiorstwa coraz częściej zwracają baczną uwagę nie tylko na jakość wytwarzanych produktów, lecz także na stan w jakim docierają one do finalnego odbiorcy. Ten rynkowy trend powoduje, że znacznie większą popularnością cieszą się nowoczesne rozwiązania służące stabilizacji transportowanych ładunków, szczególnie tych pokonujących znaczne odległości.

Wartością samą w sobie dziś przestaje być już tylko unikanie kosztownych reklamacji i zapobieganie ogromnym stratom ekonomicznym, wynikającym ze zniszczenia towaru, lecz także dbałość o wizerunek dostarczonego ładunku. Coraz więcej firm uświadamia sobie, że ich odpowiedzialność za wytworzony produkt nie kończy się z momentem opuszczenia magazynu, lecz w chwili dotarcia do ostatecznego klienta. Stan w jakim produkt dotarł do adresata świadczy nie tylko o profesjonalizmie, lecz także o szacunku do klienta oraz poszanowania własnego produktu.

To świadome i coraz powszechniej podzielane podejście, w połączeniu z rozwojem technologicznym, zachęca do zastosowania nowoczesnych rozwiązań w ramach w pełni zautomatyzowanych linii pakujących. Najprostszym, a zarazem niezwykle skutecznym sposobem zapewnienia stabilności transportowanym ładunkom jest zastosowanie przekładek antypoślizgowych. Przekładki antypoślizgowe, dzięki swym unikalnym właściwościom zapobiegają przesuwaniu się warstw ładunków względem siebie, chroniąc tym samym produkty umieszczone na paletach.

Stosowanie przekładek antypoślizgowych w procesie paletyzacji wyrobów gotowych, umieszczonych zarówno w kartonach jak i tych zapakowanych w folię, w ramach automatycznych linii paletyzacyjnych jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na stabilność ładunku, zarówno podczas operacji magazynowych, jak i w trakcie transportu.

Tempo pracy robotów umieszczających towar oraz przekładki na palecie, zwiększa wydajność całego procesu średnio o około 40%, zmniejsza przy tym jego koszty i ma kluczowy wpływ na cykliczność i precyzję umieszczania ładunków, czego bezpośrednim efektem jest powtarzalny i estetyczny wygląd zapakowanych palet. Za utrzymanie tego stanu od momentu zapakowania odpowiedzialność przejmują przekładki antypoślizgowe, uniemożliwiające przesuwanie się warstw ładunku, chroniąc go tym samym podczas wszystkich operacji, aż do chwili dotarcia do odbiorcy towaru.

Zastosowanie przekładek antypoślizgowych na w pełni zautomatyzowanych liniach pakujących niesie zatem sporo korzyści, do których opróczy wymienionych już wcześniej, należy także dodać oszczędności w zakresie zużycia papieru, które możemy osiągnąć zastępując tradycyjne przekładki z tektury falistej, nowoczesną i bezpieczną ich alternatywą. Oszczędności materiałowe w ramach takiego zabiegu w zależności od gramatury przekładek wahają się od 22 do 66%! Dodatkową korzyścią jest także oszczędność przestrzeni magazynowej, która w szczególnych przypadkach może zostać nawet pięciokrotnie zredukowana.