Prosty sposób na bezpieczny transport

Przekladki antypoślizgowe na palecieWe wciąż „kurczącym się” świecie, gdzie granice państw tracą swe dotychczasowe znacznie i coraz rzadziej stanowią bariery dla swobodnego przepływu towarów, niezwykle istotne staje się skuteczne zabezpieczanie ładunków, pokonujących znaczne odległości. Koszty reklamacji, wynikające ze zniszczeń powstałych w transporcie mogą nawet sześciokrotnie przekroczyć koszt wyprodukowania towaru.

Istnieją jednak proste i ekonomicznie uzasadnione metody zabezpieczania ładunków w transporcie, które znacznie zmniejszają ryzyko uszkodzeń. Jednym z najprostszych jest zastosowanie przekła- dek antypoślizgowych, stabilizujących war- stwy towaru na palecie. Zastosowanie tego materiału zapobiega zarówno zsuwaniu się towaru z palety jak i przemieszczaniu warstw ładunku względem siebie.

Przekładki antypoślizgowe

Dzięki aplikacji przekładek antypoślizgowych pomiędzy wszystkimi warstwami kartonów, możemy w bezpieczny sposób przechylić niezafoliowaną paletę pod kątem przekraczającym 40 stopni, bez zagrożenia ześlizgnięcia się ładunku. W praktyce już zastosowanie zaledwie kilku przekładek rozwiązuje problem niestabilnych palet. Cechują się one nie tylko zadziwiającą skutecznością, lecz także prostotą aplikacji. Ich użycie nie wymaga bowiem skomplikowanego procesu wdrożeniowego i najczęściej odbywa się bezkolizyjnie, można bowiem zastąpić nimi aktualnie stosowane przekładki z tektury falistej, litej czy papieru. Aplikacja następuje manualnie lub też automatycznie z zastosowaniem ssawek, nawet na liniach w pełni zautomatyzowanych. Ekonomiczne uzasadnienie wdrożenia tej innowacyjnej metody zabezpieczania ładunków nie polega tylko na ich funkcji prewencyjnej w zakresie postępowań reklamacyjnych, lecz także na możliwości dokładania kolejnych warstw towaru w bezpieczny sposób, redukując tym samym znacznie koszty transportu. Ponadto przekładki antypoślizgowe pozwalają na ograniczenie zużycia folii stretch (możemy bowiem zredukować ilość jej warstw), co przekłada się również na optymalizację kosztów.

Przekładki antypoślizgowe w zastosowaniu

5000 zalet

Nie bez znaczenia są także oszczędności wynikające z redukcji kosztów transportu i magazynowania przekładek – na zaledwie jednej palecie mieści się nawet 5 000 sztuk. Należy również pamiętać, że stosowanie przekładek antypoślizgowych zwiększa nie tylko bezpieczeństwo transportowanych ładunków zapobiegając ich uszkodzeniom, chroni także pracowników magazynowych. Szczególnie w magazynach wysokiego składowania, gdzie zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa jest niezwykle istotne.