Palety INKA - Nowa generacja palet

Palety z drewna prasowanego wytłaczane są pod ciśnieniem w wysokich temperaturach, przy pomocy specjalnie opracowanych form stalowych. Doskonale nadają się one zatem do wykorzystywania jako palety eksportowe, szczególnie w sytuacjach, gdy nie znajdują zastosowania tradycyjne palety drewniane.

Ekologiczne Palety INKA

Palety INKA są chroniącym zasoby naturalne, produktem recyklingowym na bazie drzewnej. Drewno, które zostało użyte pochodzi głównie z wyselekcjonowanych, okrawanych resztek z tartaków lub przemysłu. Palety INKA powstają w wyniku połączenia skrawków drewna (wiórów) ze środkiem wiążącym, tzw. żywicą mocznikową. Z tego powodu zalicza się je do produktów w całości odnawialnych biologicznie.

Recycling palet na 100%

Palety, które nie nadają się już do użycia można bezproblemowo ponownie przetworzyć na nowe. Ponownie skrawane i sklejone tworzą idealny łańcuch materiałowy. Zużyte palety INKA można łatwo poddać procesowi recyklingu lub bezpowrotnie zutylizować, podobnie jak inne palety czy też inne opakowania drewniane. Obydwa komponenty palety, zarówno wióry drewniane, jak i środek wiążący (żywica mocznikowa) ulegają w całości rozkładowi biologicznemu.

Palety (nie)jednorazowego użytku

Palety INKA zgodnie z międzynarodowymi normami fitosanitarnymi traktowane są jako palety jednorazowego użytku, lecz z uwagi na wysoką jakość i znaczną wytrzymałość mogą zostać kilkakrotnie wprowadzone do wewnętrznego obiegu logistycznego.

Palety we wszystkich rozmiarach

Firma Logispak dostarcza szeroką gamę palet we wszystkich standardowych rozmiarach, począwszy od formatu 1 400x600mm aż do formatu CP3 1140x1140mm.

Palety zgodne z międzynarodowymi normami ISPM15/NIMF15

„Drewno przetworzone” spełnia wymogi norm ISPM15/NIMF15 w obrocie międzynarodowym, dlatego palety transportowe INKA stanowią doskonałe rozwiązanie dla wszelkich problemów związanych z eksportem do dowolnych krajów na świecie.

Więcej informacji

Więcej informacji o paletach INKA znajdziesz w naszym katalogu produktów - Palety INKA »