Logispak - Witold Paszel

W związku z dalszym rozwojem naszego przedsiębiorstwa i koniecznymi przekształceniami informujemy, że firma o nazwie Logispak Witold Paszel z siedzibą w Świdwinie przy ulicy 
Drawskiej 22, o numerze NIP 6721815014, wygasza swoją działalność handlową. Zobowiązania wynikające z wystawionych dotąd dokumentów handlowych (faktury sprzedaży) prosimy uregulować używając dotychczasowych danych firmy.

Spółka Logispak

Z dniem otrzymania niniejszego pisma wszystkie nowe zamówienia, kontrakty i umowy handlowe prosimy kierować na: LOGISPAK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa:

ul. Grunwaldzka 519E/4
62-064 Plewiska
NIP 7773246020
REGON 360739640
Numer rachunku bankowego: 11 1090 1476 0000 0001 2983 6049 BZWBK 1 Oddział w Luboniu.

Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
pod numerem KRS 0000542018.

Adres do korespondencji

Zmianie ulega też adres korespondencji - od otrzymania niniejszego pisma wszelką korespondencję prosimy kierować na:

LOGISPAK sp. z o.o. sp. k.
Biuro Handlowe Świdwin
ul. 1 Maja 24/102
78-300 Świdwin

Zamówienia

W newralgicznym okresie przekształceń bardzo prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na zmianę danych firmowych oraz numeru konta bankowego dla Państwa nowych zamówień. Numery telefonów oraz adresy poczty elektronicznej pozostają bez zmian. Zmiany obowiązują od otrzymania niniejszego pisma. W przypadku ewentualnych pytań lub niejasności prosimy o kontakt bezpośredni: biuro@logispak.pl lub tel. 94 3652707.