Logispak członkiem Klastra Eksportowego Polska – Wschód

Z dumą informujemy , że od grudnia 2014 roku Logispak został członkiem Klastra Eksportowego Polska – Wschód.

Klaster Eksportowy Polska-Wschód

Co to jest Klaster Eksportowy?

Klaster jest rozwiązaniem wspierającym powiązania kooperacyjne przedsiębiorstw działających na rynkach wschodnich i pomaga im w budowie łańcuchów kooperacji, wspólnego marketingu produktów i usług proeksportowych i inwestycyjnych, udziela wsparcia w pozyskiwaniu finansowania działalności przedsiębiorstw w ramach Klastra.

Jakie są korzyści ze współpracy?

W ramach nowej perspektywy unijnej 2014‐2020 część funduszy UE przewiduje konkursy wyłącznie dla Klastrów. Klaster staje się więc najbardziej efektywną platformą wymiany doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami oraz wehikułem, przez który można pozyskiwać dotacje w celu budowania współpracy i konkurencyjności.

Strategia działania Klastra

Klaster realizować będzie strategię rozwoju przedsiębiorstw zrzeszonych w Klastrze, a także oferować mechanizm finansowania współpracy członków Klastra poprzez pozyskiwanie środków UE w wyniku połączenia rożnych funduszy wsparcia, w tym programy UE, programy sektorowe np. NCBR i nowe narzędzia rozwoju eksportu przedsiębiorstw (finansowanie z POIR , PARP oraz Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

Jaki jest cel organizacji?

Celem organizacji Klastra Eksportowego Polska –Wschód jest zbudowanie kompleksowych i efektywnych narzędzi eksportu produktów i usług podmiotów Klastra przy wykorzystaniu środków UE na cele eksportowe i promocji eksportu oraz wymiany handlowej Polska – Wschód.