Consulting

Nasza misją jest ustawiczne doskonalenie i powiększanie naszej wiedzy w dziedzinie zabezpieczania ładunków w transporcie i podczas ich magazynowania. Dostarczamy wiedzy i umiejętności jak chronić towary przed ich zniszczeniem w całym łańcuchu dostaw. Nasze działania skoncentrowane są nad optymalizacją sposobu pakownia i zabezpieczania ładunków, a dobór najodpowiedniejszego rozwiązania owocuje optymalizacją kosztów transportu i pakowania. Nasza dbałość o bezpieczeństwo i holistyczne podejście do łańcucha dostaw pozwalają na unikanie zniszczeń ładunków, szkód oraz wynikających z nich roszczeń.

Doradztwo w zakresie alternatywnych sposobów pakowania

Z ogromną przyjemnością dzielimy się naszą wiedzą, pasją i doświadczeniem rozwijając tym samym świadomość opakowaniową każdego dnia. Nasze doradztwo w zakresie alternatywnych sposobów pakowania i transportowania ładunków zmierza do optymalizacji całego procesu, a tym samym do redukcji transportowych kosztów.